İdlib Kırsalındaki Yerinden Edilenlerin Kaldığı Kamplarda Düşüncelerin ve Davranışların Değiştirilmesiyle Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddetin Önlenmesi

Suriye’nin içinde bulunduğu istikrarsızlık, savaş, yerinden edilme ve kanunların uygulanmaması durumu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ihtimalini artırmaktadır. Bu konu, hepimizin bu ihtimali durdurmak için tedbir almamızı gerektirmektedir.

  Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, günümüzde en yaygın, en çok süregelen ve en zararlı insan hakları ihlallerinden biridir. Bu ihlaller, şiddetin cezasız bırakılması, şiddete karşı sessiz kalınması ve damgalanmaktan korkulması nedeniyle büyük ölçüde bilinmemektedir.

Bu nedenle Rabıta Suriyeli Kadın Derneği, toplumun kadınlara yönelik olumsuz bakış açısına son vermek ve toplumun bağlı olduğu zararlı geleneksel uygulamalardan kurtulmak için

Suriye’nin kuzeyindeki yerinden edilmişlerin kaldığı kamplarda Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Projesini başlattı.

Proje kadınlara, kız çocuklarına, erkeklere ve erkek çocuklarına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve bunun birçok türü (fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal) hakkında bilinçlendirme seanslarından oluşmaktaydı.

Tüm konular yararlanıcılar için çok önemliydi.

Seansların sonunda yararlanıcıların görüşlerinde olumlu bir değişiklik olduğunu fark ettik. Kadın ve erkeğin toplumun ana direklerini ve sağlam temellerini teşkil ettiğini; aralarındaki farklı görev ve rollerin, toplumu doğal bir sistem içinde sürdüren unsur olduğunu aktarmaya çalışıyorduk. Ancak kadınların hiçbir işe yaramaması, erkeklerden daha az akıllı ve zeki olduklarının söylenmesi gibi kadın ve erkek arasında toplumsal farklılık oluşturan olumsuz düşünceler ve yanılgılar ile bazı olumsuz fikirlere ait mutaassıp kavramlar bu sistemin işleyişini bozmaktaydı. Bilinçli ve eğitimli bir toplum olarak bizim rolümüz, toplumumuzda insan bilincinin en yüksek seviyeye ulaşması için bu olumsuz düşünce ve kavramları düzeltmektir.

Yorum yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir